تبلیغات
معلمان - 110 نکته طلایی برای معلمان موفق و خلاق
معلمان
« معلمی، شغل نیست! عشق است»
**** سلام به وبلاگ " معلمان " خوش آمدید ****
110 نکته طلایی برای معلمان موفق و خلاق


1- سعی کنید به رشد و کمال علمی و اخلاقی خود بیفزایید و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نورزید و همواره اهل مطالعه و دارای معلومات جدید باشید.

2- سعی کنید زمان را خوب مدیریت نمایید.

3- سعی کنید کلاس را اداره نکنید بلکه آن را هدایت نمایید.

4- سعی کنید از کار یکنواخت پرهیز کنید و کارهایتان متنوع باشد.

5- سعی کنید از تلفیق چند روش در تدریس استفاده تا کلاسی پر نشاط داشته باشید.

6- سعی کنید شکست را پایان کار ندانید بلکه آن را خوب تجزیه و تحلیل کرده و تبدیل به فرصت نمایید.

7- سعی کنید مشکلات را ابتدا عیب یابی و سپس به راه حل آن بپردازید.

8- سعی کنید از انتقام پرهیز کنید و آن را به عنوان یک ابزار انتخاب نکنید.

9- سعی کنید با یک یک شاگردان ارتباط صمیمی داشته باشید و نام هر یک از آن ها را به خاطر بسپارید.

10- سعی کنید هر چه می گویید به آن عمل کنید.

11- او در شناخت خویش از جنبه های جسمانی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی و نیازها و مشکلات توانایی دارد.

12- او به خودسنجی و ارزشیابی از فرد اهمیت می دهد.

13- او در شناخت دانش آموزان در تمامی جنبه های جسمانی، عاطفی، اخلاقی توانایی دارد.

14- او اصول حاکم بر یادگیری را می شناسد و سعی می کند از آن ها در تدریس و تربیت استفاده کند.

15- او بسیار فعال، پر حرارت و شاداب است و دوست دارد این حرارت و شادابی را در فضای کلاس ایجاد نماید.

16- او به ظرافت های تربیت آشنایی دارد و در اجرای اصول تعلیم و تربیت و ایفای نقش خویش جدی است.

17- او تجربیات و اندوخته های خود را به رشته تحریر درمی آورد و آن را در اختیار سایر همکاران قرار می دهد.

18- او مدیر خوبی است و در اداره کلاس مهارت کامل دارد.

19- او در برخورد با همکاران و دانش آموزان با ادب است و می کوشد روابطی حسنه همراه با احترام با آن ها داشته باشد.

20- او در تقویت ایمان خود به خداوند می کوشد و در انجام فرایض دین ساعی است.


مشاهده ی بقیه ی نکته ها در ادامه ی مطلب
21- خود را محرم اسرار دانش آموزان می داند.

22- خود را ملزم به اجرای قوانین و مقررات مدرسه می داند.

23- خود را الگوی کامل اخلاقی، اجتماعی و … دانش آموزان می داند.

24- خود را عادت می دهد که از دادن القاب قبیح و زشت بر شاگردانش پرهیز می کند.

25- خود را عادت می دهد که بیش از اندازه از خودش و شاگردانش تمجید نکند.

26- خود را عادت می دهد که به محض به صدا درآمدن زنگ دانش آموزان را بیرون بفرستد.

27- خود را ملزم می داند که قاضی عادلی باشد و از قدرت خود سوء استفاده نکند.

28- خود و شاگردان را عادت می دهد که از حفظ کردن مطالب بپرهیزند بلکه آن را درک کنند.

29- خود را عادت می دهد که مخالفت دیگران با وی می تواند پله ای برای صعود باشد نه سقوط.

30- خود و شاگردانش را به گردش در طبیعت و سیر سفر عادت می دهد.

31- در کلاس از تکیه کلام می پرهیزد.

32- در کلاس رقابت سالم ایجاد می کند.

33- در کلاس شاگردان را با ذکر مطالبی نسبت به کلاس و درس دلسرد نمی کند.

34- در کلاس و تدریس جذابیت ایجاد می کند.

35- در کلاس از افکار شاگردان بهره می گیرد و با آن ها مشورت می کند.چ

36- در کلاس و تدریس به تفاوت های فردی اهمیت می دهد.

37- در کلاس از فرآیند تقسیم کار خوب استفاده می کند.

38- در کلاس از لبخند به عنوان یک ابزار قوی استفاده می کند.

39- در کلاس به فضای فیزیکی اهمیت می دهد و تنوع را دوست دارد.

40- در کلاس از روش های مختلف تشویق و تنبیه به موقع استفاده می کند.

41- امتحان و ارزشیابی های مختلف را در اوقات معین و مشخص به عمل می آورد.

42- امتحان را وسیله ای برای گرفتن زهر چشم از شاگردان نمی داند.

43- امتحان را به عنوان ابزاری جهت رفع معایب تدریس خود می داند.

44- امتحان را پایان کار آموزش به حساب نمی آورد بلکه آن را مبنای کار آینده آن ها می داند.

45- امتحان و ارزشیابی را از قبل مشخص و چگونگی و هدف از آن را بیان می کند.

46- امتحان را طوری برگزار می کند استرس و اضطرابی ایجاد نکند.

47- امتحان و نتایج آن را وسیله مجازات کردن و سرافکنده ساختن دانش آموزان نمی داند.

48- امتحان و ارزشیابی را صرفاً برای نمره نمی داند و نمرات را بیهوده بالا نمی برد و قبول دارد که دانش آموز فراتر از نمره است.

49- امتحان را مختصر و مفید به انجام می رساند زیرا این چیزی است که بچه های امروزی به آن عادت دارند.

50- امتحان و ایام امتحانات را با دیگر معلمان هماهنگ می کند زیرا دلیلی ندارد دانش آموزان از چند جهت آماج امتحان قرار گیرند. امتحان را طوری طراحی و برنامه ریزی می کند که خوشایند برای شاگردان باشد.

51- معلم ما تا جایی که امکان دارد از تنبیه بدنی خودداری می کند.

52- معلم ما شاگردانش را با القاب بد صدا نمی کند بلکه با احترام از آن ها یاد می کند.

53- معلم ما عالی ترین و پاک ترین لباس ها که نه بدآموزی داشته باشد و نه پیروی از مدهای آنچنانی باشد می پوشد.

54- معلم ما به نظافت خود، کلاس، شاگردان و مدرسه اهمیت می دهد.

55- معلم ما به خوبی ایجاد انگیزه جهت پیشرفت تحصیلی شاگردان علاقمند کردن آن ها به تحصیل علم را انجام می دهد.

56- معلم ما راز نگه دار است و می تواند مشاور خوبی برای درد دل شاگردان باشد.

57- معلم ما معتقد است که انسان ها با هم متفاوت اند.

58- معلم ما در صورتی که در چهره شاگردان احساس خستگی مشاهده کند از ادامه تدریس خودداری و سعی می کند کلاس را با شیوه های دیگر پر بار نماید.

59- معلم ما در هنگام تدریس حالت یکنواخت ندارد و در یکجا نمی نشیند بلکه گاهی بلند شده و تحرک دارد و تن صدا را هم عوض می کند.

60- معلم ما به طرح درس اهمیت می دهد و مطابق آن عمل می کند.

61- معلم ما به مشکلات فردی دانش آموزان توجه دارد و در که صورتی نتواند آن را حل کند از دیگر کارکنان مدرسه و متخصصان کمک می گیرد.

62- به دوره کردن دروس گذشته اهتمام می ورزد و در رفع موارد مبهم می کوشد.

63- به حضور و غیاب دانش آموزان اهمیت می دهد و علل غیبت و تأخیر آن ها را بررسی می کند.

64- به درست گفتن، درست نشستن، درست نوشتن، درست راه رفتن شاگردان توجه دارد.

65- می کوشد به آموختن مهارت های آنان در تندنویسی، تندخوانی و … کمک کند.

66- به مطالعه سایر کتب می پردازد و اسیر کتاب های درسی نیست.

67- به کار معلمیش علاقه دارد و می کوشد دانش آموزان را به پذیرش این نقش در آینده متناسب به استعداد خودشان ترغیب می نماید.

68- به ارزش علم و اثر آن در زندگی تأکید دارد و از علمای علمی و اسلامی با احترام یاد می کند.

69- به اهمیت وسایل کمک آموزشی در تدریس معتقد است و سعی می کند مدرسه، وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی مجهز داشته باشد.

70- علاوه بر تدریس در پرورش اخلاق و تقویت روحیه مذهبی دانش آموزان می کوشد.

71- علاوه بر تدریس، مهارت های زندگی را به فراگیران می آموزد.

72- علاوه بر تدریس آنان را تشویق به پرورش بدن و تقویت قوای جسمانی می نماید.

73- علاوه بر تدریس، آنان را با مهارت های شهروندی و مقدمات آن آشنا می سازد.

74- علاوه بر تدریس، دانش آموزان را فعال و منظم بار می آورد.

75- علاوه بر تدریس، قوه ابتکار و خلاقیت را در آنان تقویت می کند.

76- علاوه بر تدریس به نظرات و پیشنهادهای دانش آموزان توجه می کند و عقاید صحیح آنان را می پذیرد و تقویت می کند.

77- علاوه بر تدریس، در گروه های آموزشی و شوراهای مختلف مدرسه فعالانه شرکت می کند و به نظرات و دیدگاه های خود در زمینه آموزش و پرورش می پردازد.

78- علاوه بر تدریس، دین را به عنوان یک ابزار بسیار مهم و کاربردی در زندگی دانش آموزان می داند.

79- علاوه بر تدریس، مشکلات را ساده می سازند و هرگز چیزهای ساده را مشکل نمی کنند.

80- در پرسش از دیگران، فقط از عده ای خاص سؤال نمی پرسد.

81- در پرسش از دیگران، فقط از فراگیرانی که مدام فعال اند و دستشان را بالا می گیرند نمی پرسد.

82- در پرسش از دیگران، به گونه ای پرسش می کند که به طبقات دیگر شناختی مانند فهمیدن و کاربرد و … آن ها اهمیت داده شود.

83- در پرسش از دیگران، از انجام حرکات اضافی پرهیز می کند مانند نگاه به بیرون کلاس یا کتاب یا شخص خاص.

84- در پرسش از دیگران، سؤال هایی مطرح می کند که جواب آن مستلزم تفکر است.

85- در پرسش از دیگران، سؤال ها را از افرادی خاص نمی پرسد بلکه همه دانش آموزان را در این زمینه دخالت می دهد و از این رو کلاسی فعال و زنده دارد.

86- در پرسش از فراگیران شرایط روحی فراگیران را در نظر می گیرد.

87- در پرسش از فراگیران پاسخ های صحیح آن ها را تأیید و تشویق می کند.

88- در پرسش از فراگیران اهداف درسی را در نظر می گیرد.

89- در پرسش از فراگیران فضای صمیمی و با آرامش و پرنشاطی را ایجاد می کند.

90- در کلاس هایتان راجع به دانش آموزان سابق خود که موفق اند صحبت کنید تا مطمئن شوند که هنوز راه های رسیدن به موفقیت را از دست نداده اند.

91- در کلاس هایتان از دانش آموزان در جمع تعریف و دور از چشم دیگران انتقاد کنید هرگز در جمع بچه ها را تحقیر نکنید.

92- در کلاس هایتان چند چیستان یا معما داشته باشید برای شاگردان که همیشه زودتر کار و تکالیف خود را به اتمام رسانند.

93- در کلاس هایتان برنامه ریزی زمانی دوره مطالعه را به جای آخر کلاس، در اول کلاس انجام دهید، چون هم کلاس شاداب خواهد بود و کمتر از اوضاع و احوال ساعت سؤال می پرسند.

94- در کلاس هایتان دوربین به همراه داشته باشید. معمولاً لحظات زیبایی وجود دارد که قابل ضبط اند که می توان عکس گرفت و در اینترنت وارد کرد.

95- در کلاس هایتان، منکر حفظ کردن نباشید. گاهی اوقات مطالبی در کلاس حفظ می شود که تا پایان عمر هم کاربرد دارد، هم در حافظه می ماند.

96- در کلاس هایتان در شیفت های بعدازظهر که دانش آموزان تازه ناهار خورده اند ممکن است خواب آلود یا بی حال باشند. تا جایی که امکان دارد تمرینات ساده و منظم ورزشی در کلاس انجام دهید.

97- در کلاس هایتان جای شاگردان را گاه گاهی عوض نمایید.

98- در کلاس هایتان اجازه ندهید شاگردان بر اساس حروف الفبا یا قد پشت سر هم قرار گیرند.

99- در کلاس هایتان مثل بچه ها فکر کنید مثل بزرگسالان عمل.

100- در کلاس هایتان پا به پای فناوری ها پیش بروید، اگر به روز نباشید سریعاً در کلاس های امروزی اهمیت خود را از دست می دهید.

101- هرگاه چیزی را نمی دانید اذعان کنید و راحت نمی دانم را به زبان بیاورید، دانش آموزان از انسان های زندگی واقعی، راحت تر یاد می گیرند تا اسطوره ها.

102- هرگاه بیمار شدید در منزل بمانید، مرخصی استعلاجی برای این روزهاست. آیا درست است فردی بیمار به فرزند شما درس بدهد.

103- هرگاه چیز جدیدی آموختید به شاگردان بیاموزید و سعی کنید هر روز چیز جدیدی داشته باشید.

104- هرگاه احساس خستگی و خواب کردید، از کلاس خارج و تجدید قوا کنید.

105- هرگاه از مشاغل دیگر تعریف کردید در آخرش بگو معلمان تمدن و فرهنگ را نجات می دهند پس می توانند قهرمان باشند.

106- هرگاه لازم دیدید والدین بچه ها را به مدرسه دعوت کنید آن ها عزیزترین کسانشان را به شما سپرده اند.

107- هرگاه کاری در کلاس انجام می دهید، دلیل داشته باشید نه بهانه.

108- هرگاه دانش آموزان صف می بندند، همیشه پشت صف باشید. بهتر است ببینید چیزی جلو روی شما اتفاق می افتد نه آنکه به پشت سر شما اتفاق می افتد اعتماد کنید.

109- هرگاه احساس کردید کلاس شلوغ است یا توجه نمی کنند طرز نشستن آن ها را به شکل U درآورید. اثر معجزه آسای آن را خواهید دید.

110- هرگاه خواستید بنا به هر دلیلی کلاس را ترک کنید دانش آموزان را در جریان بگذارید.





نوع مطلب : معلمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:50 ق.ظ

Wonderful data. With thanks.
cialis side effects dangers cialis pas cher paris cuanto cuesta cialis yaho viagra cialis levitra cialis para que sirve cialis name brand cheap low dose cialis blood pressure order cialis from india miglior cialis generico cialis 20 mg best price
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:03 ب.ظ

This is nicely said! .
buy viagrow buy vistagra online safe canadian pharmacies online prescriptions canadian pharmacies stendra trusted pharmacy canada canadian government approved pharmacies canadian pharmaceuticals nafta canada viagra canada online pharmacy canadian pharmacies that are legit
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:26 ق.ظ

Really a lot of very good knowledge.
buy generic viagra cheap can you buy viagra without a prescription buy cheap viagra pills online where to purchase viagra online where to buy viagra over the counter buy viagra cvs viagra online prices how to buy real viagra online buy generic viagra online safely can you buy viagra in stores
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:54 ب.ظ

Thank you! I value this.
when can i take another cialis prezzo di cialis in bulgaria what is cialis cipla cialis online cialis vs viagra comprar cialis 10 espa241a cialis tablets australia cialis 5 mg schweiz cialis savings card tesco price cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:21 ق.ظ

Terrific write ups. With thanks!
side effects for cialis cialis generisches kanada cialis dosage buy cialis online cialis 20mg cialis generika buying brand cialis online cialis tadalafil online cialis purchasing cialis online
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:36 ق.ظ

You suggested that adequately!
buy prescription viagra online where can i buy generic viagra viagra for sale online sildenafil buy online where to buy cheap viagra online pharmacy order buy viagra online with prescription viagra 100mg is sildenafil generic how get viagra
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:39 ق.ظ

Wonderful stuff. Many thanks!
cialis 20 mg cut in half cialis generique 5 mg tadalafilo prescription doctor cialis cialis online cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage viagra vs cialis vs levitra we use it cialis online store cialis super acti
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:12 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of posts!

achat cialis en europe acheter cialis kamagra preis cialis 20mg schweiz cialis prezzo al pubblico when can i take another cialis cialis herbs we use it 50 mg cialis dose we use it 50 mg cialis dose we recommend cialis best buy buying cialis in colombia
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:57 ق.ظ

Thanks a lot! I like this.
blue pills how to get viagra cheap can you buy viagra without prescriptions order viagra without rx online buy viagra walgreens get viagra prescription uk viagra can i buy viagra at walmart where to buy viagra in store online pharmacy uk
جمعه 3 فروردین 1397 01:17 ب.ظ

Cheers, Loads of stuff!

cialis coupons printable i recommend cialis generico cialis vs viagra cialis 20 mg effectiveness cialis cost fast cialis online click now buy cialis brand how do cialis pills work we like it safe cheap cialis i recommend cialis generico
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:43 ب.ظ

Great write ups. With thanks.
cialis e hiv online prescriptions cialis cialis generico cialis tadalafil online prescription doctor cialis generic cialis pill online cialis side effects look here cialis order on line generic for cialis enter site very cheap cialis
سه شنبه 6 تیر 1396 11:36 ب.ظ
Hi my friend! I wish to say that this post is awesome, nice written and include approximately all vital infos.
I'd like to peer extra posts like this.
دوشنبه 5 تیر 1396 10:10 ق.ظ
Ridiculous quest there. What happened after? Take care!
جمعه 2 تیر 1396 06:47 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا کار خوب با من پس از برخی از زمان.

جایی درون پاراگراف شما در واقع موفق به من مؤمن
اما فقط برای while. من با این حال کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را خوب به کمک پر کسانی که شکاف.
در این رویداد شما در واقع که می توانید انجام من می مطمئنا بود مجذوب.
چهارشنبه 27 اردیبهشت 1396 04:44 ق.ظ
You can certainly see your enthusiasm within the
article you write. The sector hopes for more
passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they
believe. All the time follow your heart.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:18 ب.ظ
That is a great tip especially to those fresh to the
blogosphere. Short but very accurate information… Thanks for sharing this
one. A must read article!
جمعه 24 دی 1395 11:49 ق.ظ
وب متفاوت و زیبایی دارین خیلی خوشحال شدم دوباره به وبتون اومدم باعث افتخاره شما هم به من سر بزنید خیلی ممنون
جمعه 24 دی 1395 09:46 ق.ظ
به امید روزای خوب بی وقفه براتون، باعث افتخاره به سایت منم سر بزنین کلبه خرابه ما رو مزین کنید...ممنونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ معلمان خوش آمدید من پرویز حبیبی اصل هستم متولد 29 شهریور ماه 1372 از استان کهگیلویه وبویر احمد شهرستان بهمئی آموزگار دوره ی ابتدایی ، شهر لیکک ؛ این وبلاگ تقدیمی است به همه ی زحمتکشان حوزه ی تعلم و تربیت امیدوارم که رضایت خاطر شما را جلب کند و اگر کم و کاستی بود با نظرهای سازنده ی خودتون من را در برطرف کردن آن یاری نمایید . با تشکر parvizhabibiasl@gmail.com

مدیر وبلاگ : پرویز حبیبی اصل
مطالب اخیر
نظرسنجی
موفقیت نظام آموزشی کیفی - توصیفی را در دوره ی ابتدایی چگونه ارزیابی می کنید؟









آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
با ما در تماس باشید
پرویز حبیبی اصل
parvizhabibiasl@gmail.com
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای معلمان محفوظ است